Chính sách giải quyết khiếu nại

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

WeCare 247 luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần WeCare 247.

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tranh chấp được thực hiện như sau:

Bước 1: Khách hàng khi có bất kỳ khiếu nại về Dịch vụ hoặc Sản phẩm của WeCare 247, vui lòng thực hiện:

  • Gửi thư điện tử về email:info@wecare247.com.vn, hoặc:
  • Gọi điện đến số Hotline: 0938 999 247

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của WeCare 247 sẽ liên hệ lại với Khách hàng để làm rõ về các yêu cầu, đồng thời xác nhận lại sự việc và sẽ thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất (không quá 5 ngày làm việc từ khi tiếp nhận khiếu nại).

Bước 3: WeCare 247 có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch mua bán Sản phẩm để xác thực và làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

Bước 4: Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.

Trong vòng 30 ngày, nếu thương lượng không thành, các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.