Cô Đơn Ở Người Già: Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

Chăm sóc người già không chỉ dừng lại ở khía cạnh thể chất mà còn bao gồm việc tạo ra môi trường tích cực, giàu tình thương, bởi một trong số những vấn đề lớn mà nhiều người lớn tuổi hiện nay mắc phải chính là căn bệnh tâm lý mang tên cô đơn.  Bài […]