WeCare247 cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cá nhân chuyên nghiệp:
– Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện hoặc Nhà riêng
– Bác sĩ gia đình
– Điều dưỡng tại nhà