Chăm sóc viên

Công việc: Chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện và Nhà riêng theo yêu cầu của Khách hàng.

Đối tượng: độ tuổi dưới 55 tuổi, có khả năng chịu áp lực công việc

Thời gian làm việc: Linh hoạt

Quyền lợi chăm sóc viên:
· Thu nhập ổn định
· Chương trình đào tạo chuyên nghiệp
· Thăng tiến nghề nghiệp
· Hỗ trợ chỗ ở
· Đóng góp giá trị xã hội

Thông tin ứng tuyển

Điền thông tin ứng tuyển

Một số chính sách đang triển khai tại
WeCare 247

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nội dung mục thu gọn